Yoga als Levensleer op basis van de Yoga Sūtra's

Yoga Sûtra's voor iedereen

Yoga als levensleer kan een reddingsboei zijn voor de moderne mens om een uitstekende levenskwaliteit te behouden in een wereld waarin men meer en meer te doen heeft op minder en minder tijd.

Inzicht in de functionele werking van de geest, in datgene wat aan de basis ligt van het menselijk lijden en in de middelen om daar iets aan te doen zijn hiervoor heel belangrijk.

In het tweede hoofdstuk van de Yoga Sūtra’s wordt onder meer deze problematiek behandeld. Het is het hoofdstuk over de praktijk van yoga. 
De Yoga Sûtra’s van Patañjali zijn de basistekst van yoga als levensleer.
In 195 sûtra’s (korte kernachtige  uitspraken) wordt de gehele leer van yoga in al zijn dimensies uiteengezet in dit werk dat in vier hoofdstukken is onderverdeeld.
Flor Stickens, die deze materie al jaren onderwijst aan yogaleraars in opleiding, zal de tekst op een bevattelijke manier uiteenzetten.
Het is een materie die het leven van de deelnemers ongetwijfeld diepgaand zal beïnvloeden.
Voorkennis van de basisbegrippen van yoga is een voordeel maar niet echt noodzakelijk. Dit schooljaar wordt het tweede hoofdstuk onderwezen van dit basiswerk.

Lessenreeks over het tweede hoofdstuk van de Yogasūtra’s van Patañjali !

Het tweede hoofdstuk van dit werk gaat over de praktijk van Yoga.
De studie van dit basiswerk van Yoga kan net zo goed beginnen bij dit hoofdstuk over de praktijk als met het eerste hoofdstuk over samâdhi.
De tekst wordt je op een bevattelijke manier uiteengezet door een leraar met kennis van zaken, gedurende zes zaterdagvoormiddagen a rato van 1 per maand, met aanvang op 20/01/2018.
De lessen worden gegeven in de Herentals, van 09.00 t/m 12.00 uur, in een lokaal van de Basisschool (W)onderwijs, Nonnenstraat 14 - 16. De parking is toegankelijk vanaf de Koppelandstraat, tegenover Nr.73. 

De overige data zijn : 10/02, 24/03, 21/04, 19/05 en 09/06.

In deze lessen worden de middelen van yoga behandeld : kriyâ yoga en ashtânga yoga.
Er wordt ook een studie gemaakt van het probleem van het lijden dat yoga totaal en definitief wil oplossen.
Uit de studie blijkt dat het middel om dit te doen de het achtledige yogapad is.

De onderdelen daarvan worden dan behandeld :

Het lesgeld voor de zes voormiddagen en een degelijke documentatie bedraagt 200 euro.

Om in te schrijven neem je contact op met de lesgever via deze webstek.: [email protected] of telefonisch 014 21 06 76.