nog


Iedereen mag zich nog altijd yogaleraar noemen. De enige vorm van waarborg van kwaliteit is een diploma dat erkend is door de Yoga Federatie van de Nederlandstaligen in België. Dit waarborgt dat de leraar minstens gedurende vier jaar opgeleid is en dat hij minstens 500 uur les gehad heeft in een programma dat voldoet aan de normen van de Europese Yoga Unie.

Op de webstek van de Federatie (www.yogafederatie.be) kan je een zoekmachine raadplegen om een yogaleraar met erkend diploma te vinden in je buurt. In de rubriek yogalessen geef je gewoon de plaats in waar je les wil volgen.


Viniyoga is de yoga die onderwezen wordt in de traditie van Krishnamacharya die werd voortgezet en aan het Westen werd doorgegeven door zijn zoon Desikachar. Deze benadering van yoga is naar mijn gevoel de beste benadering die er op dit ogenblik bestaat voor wat de technische aspecten van yoga betreft.

De traditie van de Himalaya’s is deze die werd onderwezen door Swami  Rama van de Himalay’s  en na hem door Swami Veda Bharati. Deze benadering is naar mijn gevoel op dit ogenblik de beste benadering op het vlak van de yoga leer, de relaxatie en de meditatie.