Op donderdag 1 februari 2018 start er een nieuwe cyclus yoga lesen voor beginners te Herentals.

Plaats : turnzaal van (W)onderwijs, Nonnenstraat 16 te herentals . De parking toegankelijk in de Koppelandstraat.
Tijd : van 19.30 t/m 21.00 uur.
De eerste les is vrijblijvend.
Klik hier voor meer details.
Aankondiging in PDF.


Vier sessies van een uur om diep te ontspannen en te verinnerlijken met Yoga Nidrâ volgens de Traditie van de Himâlaya's

Aanhoudende stress is vandaag een van de grote oorzaken van heel wat gezondheidsproblemen. Wie een leven leidt met veel stress zou zich dagelijks na de dagtaak moeten ontspannen om te voorkomen dat die stress zich opstapelt.
De sessies worden gegeven te Herentals op vier opeenvolgende woensdagavonden van 19.30 t/m 20.30, vanaf 21 maart 2018 in de turnzaal van de Basisschool (W)onderwijs.
Ze worden gegeven door een leraar met ervaring in het onderwijzen van deze techniek.
Iedereen die er behoefte aan heeft kan deze lessen volgen, ook als je geen yoga beoefent.
Klik hier voor meer details en om in te schrijven. 

Practicum over de drie voornaamste bandha's, klemmen voor het bewaren en kanaliseren van je levenskracht (prâna).

Op zaterdagvooriddag 31 maart kan je van 09.00 t/m 12.00 een practicum hierover bijwonen in de turnzaal van de Basisschool (W)onderwijs te Herentals (achter het Administratief Centrum van de Stad).
Yoga streeft ernaar om je energie binnen de grenzen van je lichaam te houden, te centreren in het centrale kanaal en haar dan hierin omhoog te sturen, naar de hogere energiecentra (chakra's). 
Benevens de prânâyâma worden hiervoor deze klemmen gebruikt.
Bij het aanleren ervan worden er eveneens technieken gegeven die de sluitspieren van de aars en de urinewegen versterken en zo incontinentie kunnen voorkomen of verhelpen.
Klik hier voor meer info en om in te schrijven. 

Een week herbronnen in Stilte en Meditatie in De Oude Abdij te Kortenberg

Van 8 augustus tot en met 12 augustus 2018 wordt er in De Oude Abdij te Kortenberg een week Stilte en Meditatie gegeven door Flor Stickens. De stilteperiode begint na het eerste middagmaal en eindigt bij het laatste middagmaal. Het programma, de relaxaties en de meditaties zijn geïnspireerd door de traditie van de Himâlaya’s. De âsana’s worden beoefend volgens de traditie van Viniyoga. Programma. 
Bezoek deze bladzijde voor meer informatie.

Prijs, verblijf in eenpersoonskamers met volpension inbegrepen : 570 euro.
Het aantal deelnemers is beperkt.
Inschrijven en bijkomende informatie : 014 21 06 76 of  [email protected]Reciteren van Vedische teksten volgens de Traditie

Er loopt een vormingscyclus in het Reciteren van Vedische Teksten (in het Sanskriet) volgens de traditie, zoals die wordt onderwezen in  de Krishnamacharya Yoga Mandiram in Chennai (India).

De lessen worden gegeven in Herentals door Flor Stickens, op zaterdagnamiddagen a rato van één namiddag per maand. Voor inschrijving of meer info : zie reciteren of contacteer Flor

Het reciteren van de teksten uit de Veda’s (vooral Taittiriya Upanishad) is een volwaardige discipline op zichzelf, die een waardevolle aanvulling vormt van een klassieke beoefening van Yoga.

Aansluiten is altijd mogelijk. De lessen kunnen ook individueel gegeven worden op aanvraag (eventueel via Skype per 10 lessen).


Synchroon mediteren met Swami Ritavan Bharati en vrienden van de Himâlaya traditie

De “Golf van schoonheid en zaligheid” is op bepaalde bevoorrechte dagen intenser dan op andere. Swâmî Veda stelt voor om op die dagen samen met hem te mediteren, waar je ook bent en welke traditie je ook volgt.
Die data zijn : alle dagen waarop het volle maan is. Telkens om (vanaf) 21.00 uur. Op die tijdstippen is Swâmî Ritavan en de hele traditie van de Himâlaya’s met ons  verenigd tijdens de meditatie.
Meer daarover vind je op :  Richtlijnen