Lessenreeks over de grondbeginselen van Yoga als Levensleer

Op 18 februari 2017 kan je starten met en reeks lessen over de basisbegrippen van yoga als levensleer, a rato van 1 les per maaand. Deze lessen geven je een heel andere en verrijkende kijk op het leven waardoor je meer inzicht krijgt in je eigen gedrag en in dat van anderen. De inzichten die je hierdoor krijgt zullen de kwaliteit van je leven ongetwijfeld op alle vlakken verbeteren..
De lessen worden gegeven op zaterdagvoormiddagen van 09.00 tot 12.00 uur op volgende dagen :
18/02, 25/03, 29/04,13/05 en 10/06.
Ze gaan door in de yoga zaal op de Postelsesteenweg 15, 2400 te Mol.
De lessen worden gegeven door Flor Stickens.
Meer informatie hieromtrent kan je hier vinden.

Wereld Yogadag op 21 juni

In de schoot van Seva yoga Kempen worden volgende gelegenheden geboden om kennis te maken met echte yoga :
In Mol, groet aan de zon, 's morgens en 's avonds : klik hier voor meer info.
In O.L.V Olen gratis yoga lessen van 13.20 t/m 17.00 uur. Klik hier voor meer info.
In Retie van 18.30 t/m 20.00 uur. Klik hier voor meer info.

Practicum over Kapâlabhâti en Bhastrikâ

Op zaterdag 24 juni wordt een practicum gegeven over deze twee technieken die zullen aangeleerd en beoefend worden. Ook de kinklem (jâlandhara bandha) en de basisklem (mûla bandha) zullen gebruikt worden om na elke reeks van één van deze technieken langere tijd in ademretentie te blijven met de longen vol, met deze bandha's.
Het prânisch lichaam kan daarmee behoorlijk opgeladen worden. Veel beter dan Red Bull.
Het practicum wordt gegeven in de zaal Per-Neser, Gestelstraat 52, 2550 O.L.V. Olen.
Klik hier om in te schrijven of voor meer inlichtingen.
 

Een week herbronnen in Stilte en Meditatie

Van woensdag 9 augustus 2017 (09.30 uur) tot en met zondag 13 (13.30) kan je onder deskundige begeleiding terug voeling nemen met dat wat je in wezen bent.
Stilte en meditaite zijn de voornaamste middelen die in de Traditie van de Himâlaya's gebruikt worden om te vorderen op het pad van yoga en zelfverwerkelijking.
Deze week gaat door in De Oude Abdij van Kortenberg (tussen Brussel en Leuven).
Meer informatie hieromtrent kan je hier vinden.
 

Volgende vormingscyclus in de Vormingsschool Viniyoga

Op 23 september 2017 zal er een nieuwe opleiding tot Yoga leraar van start gaan in de Vormingsschool Viniyoga.
Om kennis te maken kan je je inschrijven voor de infonamiddag op zaterdag 3 juni in DeOude Abdij te Kortenberg.
Raadpleeg voor meer informatie de rubriek : Opleiding of contacteer ons om alvast je plaats in deze uitmuntende opleiding te reserveren.
 

Reciteren van Vedische teksten volgens de Traditie

Er loopt een vormingscyclus in het Reciteren van Vedische Teksten (in het Sanskriet) volgens de traditie, zoals die wordt onderwezen in  de Krishnamacharya Yoga Mandiram in Chennai (India).

De lessen worden gegeven in de yoga zaal op de Postelsesteenweg 15 te Mol door Flor Stickens, op zaterdagnamiddagen a rato van één namiddag per maand. Voor inschrijving of meer info : zie reciteren of contacteer Flor

Het reciteren van de teksten uit de Veda’s (vooral Taittiriya Upanishad) is een volwaardige discipline op zichzelf, die een waardevolle aanvulling vormt van een klassieke beoefening van Yoga.

Aansluiten is altijd mogelijk. De lessen kunnen ook individueel gegeven worden op aanvraag (eventueel via Skype per 10 lessen).

Synchroon mediteren met Swami Veda Bharati en zijn leerlingen

De “Golf van schoonheid en zaligheid” is op bepaalde bevoorrechte dagen intenser dan op andere. Swâmî Veda stelt voor om op die dagen samen met hem te mediteren, waar je ook bent en welke traditie je ook volgt.
Die data zijn : alle dagen waarop het volle maan is. Telkens om (vanaf) 21.00 uur. Op die tijdstippen is Swâmî Veda en de hele traditie van de Himâlaya’s met ons  verenigd tijdens de meditatie.
Meer daarover vind je op :  Richtlijnen
In de Kempen kan je op deze dagen met ons mee komen mediteren in de yoga zaal van Rita Simonts : Postelsesteenweg 15, 2400 Mol, van 21.00 t/m 22.00 uur. Iedereen is welkom.