In september herbeginnen de yoga lessen voor gevorderden en beginners

Op alle plaatsen waar de degelijk gevormde leraars van Seva Yoga Kempen les geven hervatten de lessen bij het begin van het nieuw schooljaar. 
Al onze leraars hebben een diploma dat erkend is door De Yogafederatie van de Nederlandstaligen in België en door de Europese Yoga Unie.
Ze hebben allemaal een degelijke opleiding gevolgd gedurende meer dan 500 uren gespreid over meer dan vier jaar.
Klik hier voor meer details over al onze lessen.

Een week herbronnen in Stilte en Meditatie in De Oude Abdij te Kortenberg

Van 8 augustus tot en met 12 augustus 2019 wordt er in De Oude Abdij te Kortenberg een week Stilte en Meditatie gegeven door Flor Stickens. De stilteperiode begint na het eerste middagmaal en eindigt bij het laatste middagmaal. Het programma, de relaxaties en de meditaties zijn geïnspireerd door de traditie van de Himâlaya’s. De âsana’s worden beoefend volgens de traditie van Viniyoga. Programma. 
Bezoek deze bladzijde voor meer informatie.

Prijs, verblijf in eenpersoonskamers met volpension inbegrepen : 570 euro.
Het aantal deelnemers is beperkt.
Inschrijven en bijkomende informatie : 014 21 06 76 of  [email protected]


Reciteren van Vedische teksten volgens de Traditie

Er loopt een vormingscyclus in het Reciteren van Vedische Teksten (in het Sanskriet) volgens de traditie, zoals die wordt onderwezen in  de Krishnamacharya Yoga Mandiram in Chennai (India).

De lessen worden gegeven in Herentals door Flor Stickens, op zaterdagnamiddagen a rato van één namiddag per maand. Voor inschrijving of meer info : zie reciteren of contacteer Flor

Het reciteren van de teksten uit de Veda’s (vooral Taittiriya Upanishad) is een volwaardige discipline op zichzelf, die een waardevolle aanvulling vormt van een klassieke beoefening van Yoga.

Aansluiten is altijd mogelijk. De lessen kunnen ook individueel gegeven worden op aanvraag (eventueel via Skype per 10 lessen).


Synchroon mediteren met Swâmî Ritavan Bhâratî van de Himâlaya traditie

De “Golf van schoonheid en zaligheid” is op bepaalde bevoorrechte dagen intenser dan op andere. Swâmî Veda stelt voor om op die dagen samen met hem te mediteren, waar je ook bent en welke traditie je ook volgt.
Die data zijn : alle dagen waarop het volle maan is. Telkens om (vanaf) 21.00 uur. Op die tijdstippen is Swâmî Ritavan en de hele traditie van de Himâlaya’s met ons  verenigd tijdens de meditatie.
Meer daarover vind je op :  Richtlijnen