Zomerstage Prāṇāyāma


Tijdens deze week worden de ademhaling en de definitie, de technieken en de effecten van de prāṇāyāma in meer detail besproken en bestudeerd.
De principes voor de opbouw van een 
prāṇāyāma worden aangeleerd en toegepast.
Inzicht in de uitwerking van de verschillende 
prāṇāyāma's en de daarin gebruikte ademritmes laat toe om op een doelgerichte en verantwoorde manier een prāṇāyāma te kiezen op het einde van een oefenschema.
Programma
Deel I : Technische aspecten
A : Prāṇāyāma in de Yoga Sūtra's

B : Illustratie van de begrippen deśa (plaas), kāla (tijd) en sāṅkhya (getal) uit II.50.
      Daarin worden ademritmes behandeld en het gebruik van ademdrempels.
C : Basistechnieken en  hun gebruikelijke ritmes.
       Ook andere, minder gebruikelijke prāṇāyāma's worden besproken.
E :  Ritme en Techniek - het verband daartussen.

F : Elementn van prāṇāyāma in de beoefening van āsana's.
G : 
De opbouw van de prāṇāyāma's naar hun doelritmes.
H : Samantrika prāṇāyāma (gebruik makend van mantra's).
Deze technieken worden niet alleen aangeleerd maar ook geoefend.
Deel II : Mechanische en Fysiologische aspecten.
Deel III : Prāṇa en prāṇavāyu's (energiestromen).
Deel IV : Aanverwante practica.
;

Praktisch
De stage gaat door in de Campus Scheppers van KOSH, Scheppersstraat 9, 2200 Herentals.  
Ze begint op woensdag 24 juli 2024 om 09.00 uur en eindigt op zondagnamiddag om 16.30 uur.

Inschrijving met bericht aan [email protected]. Bij inschrijving wordt een voorschot van 100 € gevraagd. 
Kostprijs : 335 €
De stage is niet residentieel. De deelnemers zorgen zo nodig zelf voor eten en logement.