Waarom privéles nemen ?

De benadering van Viniyoga komt het best tot haar recht als er privé les gegeven wordt. Dan worden de oefeningen en de oefenschema’s volledig op maat gemaakt voor de leerling, aangepast aan zijn situatie, zijn toestand, zijn mogelijkheden en zijn wensen. Uiteraard geeft zo een benadering de beste resultaten.


De groepslessen worden ontworpen voor de gemiddelde beoefenaar en voldoen voor het merendeel van de beoefenaars. Indien men echter belangrijke beperkingen heeft ten gevolge van bvb. lichamelijke problemen (ernstige rugklachten bvb. of postoperatieve toestanden etc.), dan is de kans groot dat men een groot deel van de voorgestelde oefeningen niet kan uitvoeren, of niet zoals voorzien. In dat geval is het veel beter om privéles te nemen.

Een andere reden om privéles te nemen is voor het bereiken van specifieke doelstellingen die in de groepslessen niet of niet voldoende aan bod komen. Ook om de kennis van bepaalde houdingen of technieken verder te verdiepen en te vervolmaken dan dat in een groepsles mogelijk is, zijn privélessen aangewezen.

Hetzelfde kan gezegd worden over de wens om te oefenen met een grotere of kleinere intensiteit dan in de groepslessen. Het is ook heel zinvol om groepslessen aan te vullen met af en toe een privéles.

Wanneer heeft privéles geen zin ?


Privéles heeft enkel zin indien de leerling bereid en gemotiveerd is om thuis zelf regelmatig te oefenen om de ontvangen lessen toe te passen.

Zijn privélessen betaalbaar ?


Jazeker ! Ten eerste omdat de richtprijs daarvoor bij ons niet te hoog ligt (40 euro per uur) en ten tweede omdat op lange termijn het aantal lessen niet overdreven groot hoeft te zijn. Aanvankelijk is het (voor een beginner in deze traditie van Viniyoga) wenselijk om één les per week te nemen om te voorkomen dat men verkeerde oefengewoonten aanneemt, maar vrij vlug kunnen de lessen meer en meer gespreid worden, naarmate de leerling beter en beter zelfstandig kan oefenen, wat uiteraard de bedoeling is. .