Opleiding tot yogaleraar

opleiding yogaleraarLerarenopleiding YOGA

Deze lerarenopleiding voldoet helemaal aan de normen van de Yoga Federatie van de Nederlandstaligen in België (YFNB) en van de Europese Yoga Unie (EYU). De erkenning door deze instanties is de enige vorm van garantie van kwaliteit die er op dit ogenblik is. Een erkende opleiding duurt minstens 4 jaar en omvat minstens 500 lesuren.

Deze docentenopleiding steunt op twee grote tradities in Yoga : deze van Viniyoga en die van de Himalaya’s.

Viniyoga

De naam Viniyoga werd door T.K.V. Desikachar zelf gegeven aan de traditie van zijn vader T. Krishnamacharya, leraar van o.m. Iyengar en Pattabhi Jois. Het technisch onderricht volgt volledig deze traditie die ons het best geschikt lijkt voor Westerse beoefenaars van yoga en laat toe de lessen aan te passen aan de beoefenaars : van de meest dynamische en intensieve vorm tot meest aangepaste en minst intensieve. Het is een yoga op maat van de beoefenaar.

De traditie van de Himalaya’s is die van Swami Rama van de Himalaya’s, voortgezet door Swami Veda Bharati.
Het onderricht van de Yoga Sutra’s van Patanjali, van relaxatie en meditatie, volgt deze grote traditie die ons eveneens de beste lijkt op dit vlak.

Verloop & duur opleiding

De opleiding loopt over 6 weekends per jaar gedurende 5 jaar plus een zomerstage van een week gedurende de zomervakanties. In de loop van het derde en vierde jaar van de opleiding is er eveneens een observatiestage van 3,5 dagen om de leerlingen te vormen in het geven van individuele lessen.

Een opleiding duurt vijf jaar en wordt gegeven tijdens zes weekends per jaar plus één zomerstage van een week na elk schooljaar. De weekends lopen van zaterdagmorgen 09.30 tot zondagnamiddag 16.30 uur.
In de loop van het derde en het vierde jaar is er nog een bijkomende “observatiestage” om de bekwaamheid om individueel les te geven te ontwikkelen.

De volgende opleiding begint in het najaar van  2025. Er is een infonamiddag voorzien op 26 juni 2021.

Je kan de infobrochure van de huidige opleiding hier bekijken.

Vormingsschool Viniyoga, voor yogaleraars

De Vormingsschool Viniyoga, voor yogaleraars en personen die hun kennis en vaardigheden op het vlak van yoga willen verdiepen, is vertrokken van de opleiding zoals die gegeven wordt in de de school van Claude Maréchal : “E.T.Y. – Formation Viniyoga”. Zij verstrekt op technisch vlak dezelfde opleiding als het E.T.Y.

Yoga Sutra’s

De studie van de Yoga Sutra’s gebeurt echter op basis van de commentaar van Rishi Vyasa en de klassieke commentaren daarop. Waar mogelijk worden de verhelderende toelichtingen van Swami Veda Bharati  gebruikt om de teksten in hun klassiek context te kunnen begrijpen. Dit maakt deze studie tot één van de grondigste die er op dit ogenblik gegeven worden. Er wordt eveneens aangeleerd hoe de sutra’s gereciteerd moeten worden, wat deel uitmaakt van de klassieke benadering ervan.

Bhagavad Gita

Bhagavad Gita” wordt aan het oorspronkelijke programma van het E.T.Y. toegevoegd om in overeenstemming te zijn met het programma dat werd overeengekomen door de Vormingsscholen die deel uitmaken van de Yogafederatie van de Nederlandstaligen in België.

Het basispakket van het E.T.Y. werd ook uitgebreid en verrijkt met degelijke relaxatie en meditatie technieken, gebaseerd op de traditie van de Himalaya ‘s, zoals onderwezen door Swami Veda Bharati en zijn vertegenwoordigers.

Praktijklessen

Ook op praktisch vlak is deze opleidingen één van de meest volledige. Gedurende elk van de vormingsweekends worden er vier praktijklessen gegeven, aanvankelijk vooral door de leraar, maar geleidelijk aan meer en meer door de leerlingen zelf, met bespreking op didactisch en technisch vlak na elke les. De leerlingen kunnen ook rekenen op de bijstand en het advies van de leraar bij hun eigen praktijk en bij de lessen die ze zelf geven, zonder bijkomende kosten.
Viniyoga is een benadering van yoga waarin de beoefenaar centraal staat en de technieken en inzichten van yoga middelen zijn die toelaten om een beoogde doelstelling te bereiken. De aanpassing van deze middelen aan de mogelijkheden van de beoefenaar  is de beste manier om het effect ervan te optimaliseren.

Meer over "opleiding tot yogaleraar"

Bezoek onze “facebook-pagina” voor de laatste nieuwtjes!

Contacteer ons voor meer inlichtingen.

20150730_143258.jpg 20150730_173611.jpg 20150730_174704.jpg 20150730_175010.jpg 20150731_073152.jpg 20150731_080342.jpg 20150730_175010.jpg ochtendpraktijk WE YF okt 15.jpg