ingebedde gayatri met chakra's

Ritueel van de ingebedde gāyatrī mantra en de chakra’s.
Het effect van het reciteren van de gāyatrī mantra kan versterkt worden door hem in te bedden in voorafgaande uitspraken en een volgende uitspraak.
In het practicum wordt niet alleen het reciteren van de gāyatrī mantra aangeleerd maar ook de omhullende uitspraken en een ritueel om dat te betrekken op de chakra’s.
In de periode van 40 dagen voorafgaand aan Guru-Pūrṇima tijdens de volle maan van de maand juli, liet Swami Veda Bhāratī de japa van de gāyatrī voorafgaan door 11 maal deze ingebedde gāyatrī en volgen door 3 maal dit ritueel om de geest extra te zuiveren (meer sāttvisch te maken).
Het practicum wordt online gegeven op  19/08 en 23/06 van 09.00 t/m 11.00 uur.
Prijs 25 € voor deelname aan één practicum.
Inschrijven en meer info op [email protected]