Diepe ontspanning en verinnerlijking online met Yoga Nidrā volgens de Himālaya Traditie

Elke woensdag kan je op woensdagavond online genieten van deze buitengewone ontspanning en  verinnerlijking met Yoga Nidrā volgens de traditie van de Himālaya's, onder begeleiding van een ervaren leraar ingewijd in de Traditie.
Klik hier voor meer details.

 

Yoga als Levensleer !

In 10 lessen van 1,5 uur wordt de leer van yoga op een bevattelijke manier uitgelegd.
De inzichten die je daardoor verkrijgt zullen de kwaliteit van je leven op alle vlakken verhogen.
Klik hier voor meer details

 

Uniek practicum over de chakra's online op zondagen 11/06, 09/07, 13/08, 10/9 

Het practicum wordt online gegeven en leent zich daar bijzonder goed toe.
Je leert de chakra's localiseren, zuiveren en harmoniseren.

Klik hier voor meer details

 

Practicum met de ingebedde gāyatrī mantra.

Het effect van het reciteren van de gāyatrī mantra wordt versterkt door hem in te bedden in voorafgaande uitspraken en een volgende uitspraak.
Klik hier voor meer details

Een week herbronnen in Stilte en Meditatie in de abdij van Westmalle.

Van 7 t/m 11 augustus 2023 kan je onder deskundige begeleiding genieten van een volledige week in Stilte en Meditatie in de geborgenheid van de abdij van Westmalle
Voor meer info klik je hier 


Reciteren van Vedische teksten volgens de Traditie

Er loopt een voortdurende vormingscyclus in het Reciteren van Vedische Teksten (in het Sanskriet) volgens de traditie, zoals die wordt onderwezen in  de Krishnamacharya Yoga Mandiram in Chennai (India).

De lessen worden gegeven in Herentals door Flor Stickens, op zaterdagnamiddagen a rato van één namiddag per maand. Voor inschrijving of meer info : zie reciteren of contacteer Flor
Het reciteren van de teksten uit de Veda’s (vooral Taittiriya Upanishad) is een volwaardige discipline op zichzelf, die een waardevolle aanvulling vormt van een klassieke beoefening van Yoga.

Aansluiten is altijd mogelijk. De lessen kunnen ook individueel gegeven worden op aanvraag (online per 10 lessen).


Synchroon mediteren met de meesters van de Himâlaya traditie

De “Golf van schoonheid en zaligheid” is op bepaalde bevoorrechte dagen intenser dan op andere. Swâmî Veda stelt voor om op die dagen samen met hem te mediteren, waar je ook bent en welke traditie je ook volgt.
Die data zijn : alle dagen waarop het volle maan is. Telkens om (vanaf) 21.00 uur. Op die tijdstippen is Swâmî Ritavan en de hele traditie van de Himâlaya’s met ons  verenigd tijdens de meditatie.
Meer daarover vind je op :  Richtlijnen