Waarom minstens 4 jaar en 500 uren yogaopleiding?

Waarom de Europese Yoga Unie (EYU) en de aangesloten nationale yogafederaties voor de opleiding van yoga leraars een minimum van 500 uren les eisen en een duur van de opleiding van tenminste vier jaar !
 

naar een tekst gepubliceerd door de Europese Yoga Unie

Yoga is een ingrijpende praktijk die diepgaande veranderingen teweegbrengt in het leven van haar beoefenaars. Daardoor brengt het onderwijzen van yoga grote verantwoordelijkheden met zich mee.

Een yoga leraar heeft niet alleen te maken met lichamelijke maar eveneens met vele andere aspecten zoals energetische, psychologische, emotionele, mentale en spirituele aspecten van de leerling.

Het onderwijs van yoga dient te gebeuren in een veilige en sacrale omgeving.

De bedrevenheid om deze niet-verbale aspecten van yoga over te dragen is een basisvereiste die de ware yoga leraar onderscheidt van andere leraars.

De vereiste minimale duur van vier jaar is niet willekeurig bepaald door de bevoegde commissie van de Europese Yoga Unie. Ze is gebaseerd op meer dan 20 jaar van praktische ervaring op het vlak van opleiding tot yoga leraar door alle leden van de EYU, die het er in 1996 over eens waren dat die opleiding minstens 500 lesuren moest bevatten en gespreid diende te worden over minstens vier jaar.

Het goed begrijpen en in zich opnemen van het verstrekte onderwijs en het transformeren ervan in kennis en inzichten is een langzaam proces dat tijd en praktijk vraagt. Teveel informatie op korte tijd leidt slechts tot mentale en intellectuele indigestie - een typische kwaal van onze huidige “informatiemaatschappij”.

De vereiste houding, kennis en vaardigheden om yoga te onderwijzen dienen goed gedoseerd aangeleerd te worden, in de juiste volgorde en gespreid over voldoende tijd.
In feite zijn vier jaren slechts het begin van een levenslang zoeken om tot een dieper begrijpen te komen en tot een grotere wijsheid.

Gedurende de opleiding tot yogaleraar is er benevens de rationele en academische aspecten ervan een overdracht van op ervaring gebaseerde kennis zodat de essentiële elementen van yoga doorgegeven worden en dat de leraars bekwaam zouden zijn om hun leerlingen te inspireren en te begeleiden op de weg van een diepgaand streven naar zelfrealisatie.