Basisopleiding yoga

Beschrijving van de basisopleiding zoals ze nu is.

Kandidaten yogaleraars moeten vooraf al minstens twee jaar zelf op degelijke wijze yoga beoefenen.

De lessen worden onder verschillende vormen gegeven :

Stilte en Meditatie (een volledige week doorgebracht in stilte en meditatie)

Herhaling van de leerstof en voorbereiding op het examen.

Stage voor observatie en oriëntatie van de praktijk (individueel onderwijs) : in de loop van het derde en het vierde schooljaar

Individuele lessen met de opleider of een andere bevoegde leraar uit de traditie van Viniyoga.

Te kennen stof voor het eindexamen :

Technische grondvesten en filosofische basis van yoga

Onontbeerlijk minimum voor het behalen van een diploma :

Op het einde van de vijf jaar opleiding beschikt de kandidaat nog over twee bijkomende jaren om aan de gestelde voorwaarden te voldoen en te beantwoorden aan de minimale voorwaarden die hierboven werden uitgedrukt.20150731_073812.jpg 20150730_110731.jpg 20150731_072741.jpg 20150730_143258.jpg