De yoga leraars...

Claude Maréchal

Student geneeskunde, daarna Lichamelijke Opvoeding, werd Claude na zijn studies gelast met de cursus Initiatie Sport aan het “Institut Supérieur d’Èducation Physique” van de Universiteit van Luik. In die periode begint hij yoga te beoefenen met behulp van boeken.

In 1966 geeft hij zijn betrekking aan de universiteit op en begint yoga les te geven. In 1969 gaat hij naar India waar hij T.K.V. Desikachar ontmoet die hem aanvaardt als leerling. Sindsdien ging hij elk jaar naar Madras om er zijn studie te verdiepen tot in 2001.

Hij bestuurt de vormingsscholen van ETY en is op technisch vlak verantwoordelijk voor de opleiding van yogaleraars in verschillende landen. Hij is uitgever van het tijdschrift Viniyoga. In augustus 1987 behaalde hij te Grimentz (Zwitserland) het Hoger Diploma Viniyoga. Zijn rol in deze opleiding ligt in de opstelling van het technisch gedeelte van de opleiding en van de nascholing, die conform zijn met de opleidingen van Claude en zijn "formateurs".

Flor Stickens

Studeerde aan de Koninklijke Cadettenschool en behaalde het diploma van burgerlijk ingenieur aan de Polytechnische afdeling van de Koninklijke Militaire School.

Begon yoga te beoefenen in 1975 bij Rama Saenen, leerling van Swami Vishnudevananda, Swami Satyananda en andere Swami’s van Rishikesh. Werd door Rama gediplomeerd als leraar in zijn school. Geeft zelf yoga les sinds 1985.

Verbleef enkele weken bij Osho Rajneesh in Puna (1980) en in Oregon (1983).

Verbleef een jaar als UNO waarnemer in Kashmir (1982), bezoekt ashrama’s in Rishikesh en Munger (Bihar) en ook Lakshman Joo in Shrinagar.

Ontmoet TKV Desikachar en Claude Maréchal te Brugge in 1995 en volgt de volledige opleiding bij Claude. Gediplomeerd in het E.T.Y. in 1998, beëindigt de nascholing in het E.T.Y in 2001.

Is geschoold in het reciteren van Vedische teksten door Simone Tempelhof – Moors.

Is sinds 1998 bestuurslid van de Yogafederatie van Nederlandstaligen in België, redacteur van de Nieuwsbrief en contactredacteur voor België van het Tijdschrift voor Yoga, uitgegeven door de Stichting Yoga Publicaties.

Begint in 2000 in de schoot van het E.T.Y. met het geven van een Nederlandstalige opleiding voor yogaleraars in de traditie van Viniyoga

Geïnitieerd in de yogatraditie van de Himalaya’s door Swami Veda Bharati te Rishikesh in 2001.

Blijft zich jaarlijks bijscholen in de traditie van Viniyoga, de traditie van de Himalaya’s en het reciteren van Vedische teksten.

Oprichter en bezieler van SEVA YOGA KEMPEN, een virtuele vereniging waarin bezielde yogaleraars les geven in de traditie van Viniyoga.

Bestuurder van de Vormingsschool Viniyoga die verder de opleiding in het Nederlands verzekert van yogaleraars in de traditie van Viniyoga, in lijn met de opleiding van Claude Maréchal voor wat het technisch gedeelte betreft, en in overeenstemming met de traditie van de Himalaya ’s voor wat filosofie, relaxatie en meditatie betreft.
De opleiding is conform met de normen van de Yogafederatie van de Nederlandstaligen in België en van de Europese Yoga Unie.