Viniyoga

Viniyoga

De term Viniyoga komt uit de “Yoga Rahasya” (De Geheimen van Yoga) van Shrî Nathamuni, een Zuid-Indische wijze uit de negende eeuw A.D. Uit deze familie van vereerders van Vishnu van de Shri Vaishnava strekking stamt ook Shri Krishnamacharya, die aan de basis ligt van deze benadering.

In dat werk is er een heel hoofdstuk gewijd aan het concept “Viniyoga”. Het woord Viniyoga betekent gewoonweg toepassing, maar wordt hier gebruikt in de zin van “juiste toepassing” van de verschillende onderdelen van het achtvoudige yogapad (ashtanga yoga), in de zin dat daarbij rekening dient gehouden te worden met het individu en de omstandigheden waarin hij leeft. De verschillende individuele kenmerken waarmee rekening dient gehouden te worden zijn : de leeftijd, de status, het geslacht, het beroep, de woonplaats etc.

Professor Krishnamacharya & Viniyoga

Rond de jaren 1980 breidde professor Krishnamacharya het begrip Viniyoga uit door het rechtstreeks toe te passen op de praktijk van asana’s en pranayama. Hij wilde op dat moment van de evolutie van zijn onderricht, met klem de nadruk leggen op het belang van de juiste toepassing van de psychosomatische technieken van yoga voor iedereen, rekening houdend met een zeker aantal individuele kenmerken. Van hem komt de welgekende uitspraak : “Het is niet de persoon die zich moet aanpassen aan de yoga, maar de yoga die moet aangepast worden aan de persoon.”

Tijdschrift “Viniyoga”

Enkele jaren daarna verscheen het tijdschrift “Viniyoga”en vrijwel onmiddellijk daarna de verschillende bewegingen van leraars en verenigingen die naar deze term genoemd werden, dit allemaal op aansporen van T.K.V. Desikachar, zoon en discipel van Krishnamacharya.

Het was inderdaad heel erg belangrijk om voor een juiste toepassing te zorgen van yoga voor de Westerlingen, die toch erg verschillen van de Indiërs, zowel fysiek als cultureel en in nog veel andere opzichten. Dit idee om heel zorgvuldig rekening te houden met een ganse reeks factoren vooraleer een onderricht te verstrekken is dus essentieel voor de overdracht van yoga in het Westen.
viniyoga opleiding

Viniyoga is geen aparte vorm van yoga...

In tegenstelling met de vrij verspreide opvatting daaromtrent is Viniyoga geen aparte vorm van yoga.  De term Viniyoga geeft gewoonweg een richting aan : opdat de discipline vruchten zou dragen is het noodzakelijk om de gepaste technieken te kiezen, wat een onafgebroken vernieuwde aandacht vereist. In wezen blijft de Viniyoga noodzakelijkerwijze onafhankelijk van welke autoriteit dan ook, alhoewel ze heel erg erkentelijk blijft ten opzichte van haar bronnen.

Viniyoga praktisch...

Op praktisch vlak komt het er bij Viniyoga op aan om de persoon te respecteren, door rekening te houden met zijn : leeftijd, geslacht, gezondheid, constitutie, beroep, verblijfplaats, levensgewoonten, mogelijkheden en zwakheden, geloof, …

Yoga in Europa

De yoga begon zich in Europa te ontwikkelen rond de jaren 1970. Vanaf het begin was er veel geestdrift voor deze Oosterse visie op de wereld. Ondertussen is er heel wat gebeurd. Nu is het moment gekomen voor de Westerling die de principes van yoga bestudeerd en geassimileerd heeft, om zijn werk op een correcte en autonome wijze verder te zetten.
Dit is vandaag de dag zowat de beste verklaring die we van het woord Viniyoga kunnen geven.

Meer over Viniyoga