Info brochure Yoga

Wie meer informatie wenst over de opleiding kan die vinden in de bijgevoegde informatiebrochure of rechtreeks zijn vragen overmaken aan de school via de contactgegevens.

Enkele praktische zaken uit de brochure :

Infonamiddag over de opleiding

Op 3 juni 2017 in De Oude Abdij te Kortenberg, waar de opleiding gegeven wordt, van 14.00 t/m 17.00 uur.
Er wordt een overzicht gegeven van de inhoud van de opleiding. Je kan de uitstekende documentatie ervan raadplegen en alle vrage stellen die je omtrent de opleiding zou hebben. Er is ook een korte praktijk voorzien om te proeven van de oefenwijze die wij onderwijzen.
Adres : Abdijdreef 22 te 3070 Kortenberg.
Gelieve je in te schrijven (zie contact) om deel te nemen.
Deelname in de kosten : 10 euro.

Data van het eerste jaar :

Toelatingsvoorwaarde : Minstens gedurende twee jaar op degelijke wijze yoga beoefend hebben met een bevoegd leraar.

Kostprijs : (lesgeld voor de weekends plus vaste verblijfskosten). Forfaitair te betalen voor een heel schooljaar maar als tegemoetkoming  opgesplitst in drie schijven (4 voor het eerste jaar) :

Veranderlijke verblijfskosten per weekend :

Lesgeld voor de zomerstage van een week : 355 € (vaste verblijfskosten inbegrepen). De persoonlijke verblijfskosten voor een week bedragen 284 € intern en 156 € extern. (De prijzen voor het verblijf kunnen lichtjes variëren als er aanpassingen zijn in de locatie.)