Het thema van de Stilteweek : Ātma-Tattva-Avalokanam

Rusten in het Zelf (Ātman). Het zich op de achtergrond bewust blijven van zijn ware aard, het zelf, zuiver, onveranderlijk bewustzijn, werkzaam in al onze lichamen.
Telkens wanneer men vaststelt dat men dit besef verloren heeft, terugkeren naar dit achtergrondbewustzijn, de stilte op de achtergrond in onszelf.
Hoe beter men deze dimensie, dit aanvoelen in zichzelf kent, hoe minder men moet “doen” om ernaar terug te keren als men het even verloren heeft. De meest gevorderde kan dit in een oogwenk.
Indien dit nog niet stevig gevestigd is in onze beleving, dan kunnen we één van de gekende technieken van verinnerlijking en meditatie gebruiken, die ons terugbrengen naar het aanvoelen van de stilte op de achtergrond in onszelf, het achtergrondbewustzijn.
Dit is de basisbetrachting van de gehele stage, vanaf het ontwaken tot bij het slapen gaan.
Een versnelde uitvoering van de basistechniek van meditatie kan ons terugbrengen naar die innerlijke dimensie : de juiste ademhaling, het voelen van het contact en het vloeien v/d adem in beide neusgaten, het pad tussen navel en basis neus, het pad tussen basis neus en punt tussen wenkbrauwen, blijven in het punt tussen de wenkbrauwen, luisterend naar de pulserende mantra, verzinken in de stilte op de achtergrond in onszelf, de ātma tattva. En dat dit gevoel bewaren als men weer de ogen opent.
Dit kan men ook doen bij het ontwaken.
Eveneens bij het begin (of op het einde) van een activiteit (zoals eten bv.).