Practicum mantra's

Practicum over het gebruik van mantra’s

Swāmī Rāma van de Himālaya’s over mantra’s : Een mantra is een klank, een lettergreep of een reeks klanken. Hij wordt niet gekend door zijn betekenis maar door zijn vibraties. Hij geeft de geest de mogelijkheid om zich erop te concentreren en helpt je om je bewust te worden van je geestesgesteldheid.
De mantra is een vriend die de geest helpt om zich te concentreren en die je geleidelijk aan brengt naar een diepe toestand van stilte, naar je innerlijk centrum van bewustzijn.
Het is een spiritueel zaadje gezaaid in de grond van het zelf.
Het is een therapeutische gids die je doorheen verschillende niveaus van bestaan leidt en uiteindelijk naar de eenheid van individueel en kosmisch bewustzijn.

De mantra is een belangrijk middel om tot zelfrealisatie te komen (het doel van yoga).
Ik moedig jullie aan om regelmatig te mediteren, om je je mantra te herinneren en om dat deel te laten uitmaken van je leven.

Gebruik de mantra bewust en in stilte als je mediteert. Op andere momenten kan je hem bewust of onbewust gebruiken. Na verloop van tijd zal je zien dat je mantra je gidst in je dagelijks leven.
 
Traditioneel worden mantra’s beschouwd als klanklichamen van bewuste hogere krachten. Bewustzijn en energie gaan samen.
Wanneer de geest niet in beslag genomen is door zintuiglijke waarneming of door bewust mentale activiteiten, dan worden er gedachten opgewekt vanuit indrukken en neigingen die in het onderbewuste zijn opgeslagen. Dit geeft aanleiding tot luswerking en vicieuze cirkels die de beschouwde oorspronkelijke neiging versterkt.
Het gebruik (in stilte herhalen) van een mantra is het middel bij uitstek om deze vicieuze cirkels te stoppen.
In die zin beschermt de mantra de geest en draagt ertoe bij om hem rustig en helder te houden en optimaal te functioneren.
Voor het practicum zulle een aantal kortere mantra’s voorgesteld worden om er daar een uit te kiezen als men nog geen persoonlijk mantra heeft. Ze kunnen na inschrijving voor het practicum ook op voorhand bezorgd worden, samen met een voorbeeld van het reciteren ervan. Dit zijn de mantra’s voor dagelijks gebruik.
Daarnaast zijn er ook speciale mantra’s. die zijn langer en worden gebruikt voor bijzondere doeleinden.
De voornaamste daarvan zijn de Gāyatrī mantra en de Mahāmṛtyunjaya mantra.
Beide mantra’s worden tijdens het practicum aangeleerd.

Praktisch : De lesgever (Flor Stickens) is geschoold in het reciteren van Vedische teksten volgens  de aloude traditie.
Het practicum wordt gegeven op zaterdag 13 april in de turnzaal van de Basisschool (W)onderwijs te 2200 Herentals.
De parking is toegankelijk vanaf de Koppelandstraat tegenover nr. 73.

Het begint om 09.00 uur en eindigt om 12.00 uur.

Kostprijs : 40 euro.