De mogelijkheid wordt geboden om te betalen voor een heel schooljaar of voor een half schooljaar.
Deze prijzen worden bewust laag gehouden om eenieder de kans te geven om de lessen te kunnen volgen. Mocht dit evenwel toch een probleem stellen, dan kan dit in alle discretie met de leraar besproken worden.