Van Ademen naar Prânâyâma

Practicum op 23 maart : Van ademen tot prāṇāyāma.

Goed ademen is voor iedereen belangrijk ! Het is de basis voor een goede gezondheid, een goede weerstand tegen ziekte en een verhoogde vitaliteit.
Eens dat je goed kan ademen kan je een stapje verder gaan en via de adem je levenskracht (prāṇa, vitaliteit) gaan beheersen en sturen. Daarvoor kent yoga verschillende technieken in haar onderdeel prāṇāyāma.
Prāṇāyāma wordt door alle tradities van yoga beschouwd als de grootste tapas (discipline).
T. Krishnamācarya vond dat prāṇāyāma het grootste gewicht moest krijgen in de yogapraktijk voor volwassenen.
Swāmī Rāma zegt : Prāṇāyāma is een van de belangrijkste onderdelen van yoga. Je zal misschien geen meester worden in prāṇa, maar door de basistechnieken ervan te beoefenen kan je het verloop van je leven veranderen. Het is een proces om je innerlijke zelf te isoleren van de invloeden van wereldse gedachten, en een middel om voeling te krijgen met je fijnere innerlijke krachten (Sādhana p253).
In de praktijk zien we echter vaak dat vele yogaleraars helemaal geen prāṇāyāma onderwijzen en zelfs nalaten om de volledige ademhaling aan te leren. Jammer !
Een practicum over ademen en prāṇāyāma zal dus voor vele yogabeoefenaars welgekomen zijn.
Wat wordt er geoefend : buikademhaling, middenrifademhaling, borstademhaling, flankademhaling en volledige ademhaling. Kapālabhāti en bhastrikā.
De overgang van ademen naar prāṇāyāma. Enkele basistechnieken voor zover de tijd het toelaat.
Zo nodig zal er een tweede practicum georganiseerd worden als vervolg.
Waar : Turnzaal (Wonderwijs) Herentals (zie webstek voor meer details : http://www.sevayoga.be/agenda/)
Wanneer : op 23/03 van 09.00 t/m 12.00 uur. Prijs 40 Euro.
Leraar : Flor Stickens
Inschrijven : stuur een bericht aan [email protected] (of telefoneer naar 014 21 09 76).


buik AH.jpg
middenrif AH.jpg
borst AH.jpg prânâyâma.jpg Copyright-Cdelacy-2012-41451.jpg