Bandha’s

Bandha’s zijn klemmen, afsluitingen van de energiestromen (prâna vâyu’s), om te beletten dat deze het lichaam zouden verlaten en ze zodoende binnen de grenzen van het lichaam te houden.

Practicum over de bandha’s

Voor de doorsnee yogabeoefenaar zijn de bandha’s of klemmen vooral van belang bij het beoefenen van de prânâyâma’s, alhoewel men ze eveneens kan toepassen in bepaalde âsana’s.

Bandha’s zijn klemmen, afsluitingen van de energiestromen (prâna vâyu’s), om te beletten dat deze het lichaam zouden verlaten en ze zodoende binnen de grenzen van het lichaam te houden:

In het practicum zullen deze drie voornaamste bandha’s één voor één aangeleerd en geoefend worden om ze daarna op een gepaste manier te gebruiken in een prânâyâma en zo mogelijk in mahâmudrâ, de grote verzegeling, één van de grote technieken van yoga.

Bij het aanleren van de basisklem worden er ook technieken aangeleerd die nuttig zijn voor het voorkomen en verhelpen van incontinentie en die de sluitspieren van de uitscheidingsorganen versterken en hun werking verbeteren.

Zorg voor een losse kledij waarmee je gemakkelijk kan liggen en zitten en voor de nodige hulpmiddelen om aangenaam en stevig te kunnen zitten.

Lessen m.b.t. bandha's

De lesgever is Flor Stickens.

Het practicum gaat door op zaterdag 7 december 2019 in de turnzaal van de Basisschool (W)onderwijs. De parking is toegankelijk vanaf de Koppelandstraat tegenover nr. 73, achter het Administratief Centrum.

Aanvang 09.00 uur, einde 12.00 uur.

Kostprijs : 45 euro.

Inschrijven per e-bericht aan [email protected] of telefonisch op 014 21 06 76.

 

bandhas.jpg