Chakra’s

Praktische lessen over de chakra’s

Alle activiteiten van lichaam en geest worden mogelijk gemaakt door de levenskracht (prâna). Deze beweegt zich in krachtenbanen (nâdî’s) in het energetisch lichaam dat subtieler (fijner) is dan het grofstoffelijk lichaam waarmee iedereen beter vertrouwd is.

Chakra's in yoga

Het is een van de bedoelingen van de yogapraktijken om deze levenskracht binnen de grenzen te houden van het (grove) lichaam en haar zelfs te centreren in het centrale energiekanaal (sushumnâ) dat op fysiek vlak samenvalt met de ruggegraat. Dit is het voornaamste kanaal en daarrond slingeren zich twee andere belangrijke energiekanalen die elkaar kruisen op een zestal plaatsen gelegen op en in het verlengde van de ruggegraat.
Deze kruispunten van energiebanen noemt men chakra’s, ze zijn zoals rotondes op onze wegen. Ze regelen meestal de werking van organen en centra die in de buurt liggen van de beschouwde chakra.
Het activeren en harmoniseren van de chakra's draagt bij tot de goede werking van de hele menselijke constitutie en tot het bekomen en behouden van een goede gezondheid. 

Proefondervindelijke verkenning van chakra’s

Het practicum beoogt de proefondervindelijke verkenning van deze chakra’s evenals de lokalisatie, de zuivering en de harmonisering ervan.
De goede werking van het energetisch lichaam, waarven de chakra's deel uitmaken, is noodzakelijk voor een goede werking van het biologisch lichaam. Het bekomen van die goede werking evenals het zuiveren en harmoniseren van de chakra's dragen dus wezenlijk bij tot het bekomen en het behouden van en goede gezondheid.

De lokalisatie van de onderste chakra, de basischakra (mûlâdhâra) is ook van belang om één van de drie voorname verzegelingen van de levenskracht (mudrâ’s) te kunnen uitvoeren. Dit laat toe om na enkele rondjes kapālabhāti (een krachtige ademtechniek) lang genoeg in ademretentie met de longen vol te blijven, met deze basisklem, om heel wat energie op te wekken. Ook dit wordt aangeleerd tijdens dit practicum.

Leraar

De lesgever is Flor Stickens
Hetzelfde practicum gaat online door op zaterdag voormiddagen 22/06, 06/07 en 03/08.
Aanvang 09.00 uur, einde 12.00 uur.
Kostprijs : 45 euro.
Inschrijven per e-bericht aan [email protected] of telefonisch op 014 21 06 76.

Zorg voor een losse kledij waarmee je goed kan zitten en voor de nodige hulpmiddelen om aangenaam en stevig te kunnen zitten.
chakra's.jpg